Utleiepriser for kulturhuset - Jernbanenes Musikkorps Narvik Kulturhus

JMK-Narvik.logo
Kulturhus
Kulturhus
Gå til innhold

Utleiepriser for kulturhuset

Ukedag (fest/arrangement) inkl.vask.kr 2500,-
Helg (fredag - søndag)  inkl.vask.
kr 6000,-
Utleie ukedag sal, for øvelse/møte/m.m.
Med bruk av kjøkken.
kr 600,- pr. gang.
PA-anleggkr 500,-
Posjektorkr 250,-
LysriggKr 300,-
Medlemesrabatt JMK Narvik
Halv pris
(Leiepriser pr. 20.08 2019)

LEIEFORHOLDET OMFATTER:
 
Arealene i 1. etg: Inngang, garderobe, toaletter, sal og balkong.
Bord og stoler til sal.
Kjøkken, kjøkkenutstyr og dekketøy.
Leie i helgene strekker seg fra fredag kl. 17.00 til søndag kl. 17.00 dersom ikke annet er avtalt.

BRUK AV LOKALENE:
 
Det forutsettes at lokalene ikke brukes til offentlige fester.
 
Leietaker plasserer bord og stoler etter behov og rydder på plass etter bruk.
 
Leietaker bruker kjøkkenutstyr og dekketøy etter behov, som vaskes og ryddes på plass etter bruk.
 
Bord og benker/bardisk rengjøres.
Utleier besørger vask av gulvene etter utleie.
NB! Det er ikke anledning til å bruke røyk-/skummaskin i lokalene.

Lokalet leies ikke ut til arrangement som bursdagsfeiring, russefest, skolefest, dimmefest o.l. der deltakerne er under 25 år.
Leietaker må være over 25år.


POLITIVEDTEKTER I NARVIK KOMMUNE:
 
Leietaker forplikter seg til å følge politivedtektene i Narvik kommune. Spesielt vises det til gjeldende regelverk når det gjelder alkoholservering. Salg av alkohol krever skjenkebevilling. Det er forbudt å ta med alkohol ut av lokalet. Spesielt gjøres det oppmerksom på at det må tas hensyn til naboene når det gjelder støy etter kl. 23.00, og at festligheten er avsluttet senest kl. 03.00. Leietaker må være 25 år eller eldre. Leietakere under 25 år er uønsket.

ØKONOMISKE FORHOLD:
 
Leie for helg dekker husleie inklusive vask av lokalet.
 
Skader som følger av unormal bruk i lokalene på møbler, dekketøy eller annet vil bli krevd dekket etter ekstraregning.
Det innbetales et forskudd på kr. 1.000,- for helgeleie senest en uke etter kontraktinngåelse for at kontrakten skal være gyldig.
Hvis leietaker annulerer leiekontrakten mindre enn 14 dager før leieperiode er avtalt blir ikke forskudd på leie tilbakebetalt.
 
Leien gøres opp på forskudd, og kvittering fremvises senest når nøklene til lokalet utleveres.

Medlemmer i Jernbanens Musikkorps Narvik:
Medlemmer i JMK Narvik kan leie huset for halv pris til bruk for nærmeste familie; foreldre og barn.
Medlemmet skal selv besørge alt renhold etter leie.

Jernbanens Musikkorps Narvik
Brugata 5
8517 Narvik
Tlf: 95001907
E-mail: huset@jmknarvik.no
Tilbake til innholdet