Historien om Kulturhuset - Jernbanenes Musikkorps Narvik Kulturhus

JMK-Narvik.logo
Kulturhus
Kulturhus
Gå til innhold

Historien om Kulturhuset

Logen, eller gammel­logen som den i dag kalles på folkemunne, er Brugatens eldste bygning og Narviks eldste kulturhus.

Snekker, byggmester og dramenser Hans Larssen kom til Narvik i 1900. Her ble han et interessert medlem av «Loge Narvik», og i 1902 sto han bak oppføringen av logens nye bygning i Brugaten 5. – Det sies at Larssen voktet og vedlikeholdt den med en omhu som om det var hans eget. Hans Larssen døde i 1932, nær 98 år gammel.

I den over 100 år gamle, ærverdige bygningen befinner det seg i bakbygningen en sal på 170 m² med tilliggende toaletter. I forbygningen finnes garderobe og kjøkken i 1. etasje, møterom og arkiv i 2. etasje og en mindre leilighet i 3. etasje.
Frem til Arbeiderpartiet bygde ut Folkets Hus i Gate 2 med stor scene og sal tidlig på 30-tallet, var ”Logen” byens storstue.
Et vedtak av rikspolitisk betydning skjedde forresten i et nominasjonsmøte her den 27. august 1903 da Jørg Berge, som skulle bli landets første sosialist innvalgt til Det norske Storting, fikk enorm tilslutning fra de tilstedeværende, - også Høire-folk.

I 1905 ble den første lokalrevyen oppført her. Angivelig ble revyen laget for å redde ”Logen” fra auksjon. Det sies også at revyen hadde både vidd og humør. Tradisjonen ble ført videre av ”Munterhetsklubben” som var byens mest aktive amatørlag i hine fjerne år.

Det må skytes inn her at Jernbanemusikken har i sitt eie et bilde fra 1910 som viser korpset konsertoppstilt på logescenen.
Bildet er å finne under ”Om oss / Historie”.

I tillegg til teater og revy, ble storstuen brukt til bokse- og brytes­tevner, konserter av ymse slag, eksamenssal for realskole og gymnas, foredragssal for reisende fra Folkeakademiet, Maran Ata-oppbyggelse med predikant Aage Samuelsen, postpakkeutlevering ved juletider, samt fremmøtested for sesjon og for skjermbildeundersøkelser.
Noe som også er godt kjent, er at herrefolket under krigen ”forvaltet” huset med egne revyer og franskimporterte gledespiker.

Da den opprinnelige eieren, Loge Narvik, tidlig på 1960-tallet solgte ”Logen”, ble den frem til 1974 brukt til utstilling og lager for Møbelmagasinet, og til byggshop for ferdighusfirmaet Mikkelsen og Rønning.
I 1974 overtok menigheten Jehovas Vitner lokalet og gjorde det om til ”Rikets Sal”.

I 1996 bygde Jehovas Vitner nytt hus på Fagernes og solgte da eiendommen til Jernbanens Musikkorps Narvik. Vår intensjon har vært å gjenskape og bringe ”Logen” tilbake til det bygningen en gang var; et kulturhus der det arrangeres intimkonserter, revyteater og kulturverksted for barn, møter, konfirmasjoner, brylluper, åremålsdager og begravelser. Tirsdagskveldene er satt av til eieren selv, Jernbanemusikken, som da har sine ukentlige fellesøvelser i eimen fra forna da’r.

Kulturhus bilde
JMK Narvik anno 1910
Jernbanens Musikkorps Narvik
Brugata 5
8517 Narvik
Tlf: 95001907
E-mail: huset@jmknarvik.no
Tilbake til innholdet